Atlikta Augustinų vienuolyno komplekso ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios sociokultūrinio konteksto apžvalga.

Pirmoje tyrimo dalyje apžvelgiamas Augustinų vienuolyno komplekso ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato sociokultūrinis kontekstas. Antroje dalyje pateikiami apibendrinti atrinktų visuomenės respondentų grupių – kaimynystėje gyvenančių asmenų, veikiančių verslo atstovų, švietimo ir kultūros įstaigų, religinės bendruomenės ir vidaus reikalų įstaigų atstovų − apklausos rezultatai.

Kūrybinių dirbtuvių metu buvo identifikuotas Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, kurį ketinama rekonstruoti pritaikant Bendrystės ir socialinių inovacijų centrui, tūrinis – erdvinis potencialas, sukurtos trys pastato architektūrinės – meninės koncepcijos ir viena urbanistinė komplekso, kuriame yra bažnyčios pastatas. Šias koncepcijas įvertino įvairių sričių ekspertai. Parengtų koncepcijų ir pateiktų ekspertų išvadų pagrindu rengiama techninė užduotis  architektūriniam konkursui.