1503 m. rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Savičiaus ir Bokšto gatvių kampe esantis užstatymas – medinė Šv. Kozmo ir Damijono stačiatikių cerkvė.  Stačiatikių cerkvė 1607 m. perėjo unitams, o 1610 m. gaisro metu sudegė. Galutinai sugriauta 1655 m. įžengusios į Vilnių caro Aleksejaus kariuomenės; Ilgą laiką cerkvės sklypas buvo tuščias ir neužstatytas.

Dalies Vilniaus miesto (Metropolito jurisdikos) planas, 1672 m.

Architektūrinių tyrimų metu konstatuota, kad  gotikos laikmečio pastato rūsio dalis (galimai minimos XIVa. cerkvės)  yra integruotas į XVIII a. pastatytos bažnyčios priekinės dalies pamatus ir rūsio patalpas.

Gotikiniai pastatai R. Jarmalavičienės 1979 m. sudarytoje schemoje.