Fulgento Dryjackio knygos „Thesaurus sacratissimae“
1682 m. iliustracija – Consolatrix afflictorum

 

Pagrindinis naujojo augustinų vienuolyno steigėjas ir pirmasis jo vyresnysis buvo iš Lenkijos atvykęs Fulgentijus Dryjackis augustinų kronikos Horologium chronologiae climacteriae, vadinamos „Dryackio kronikos“ ir kitų hagiografinio ir teologinio pobūdžio veikalų autorius, tarp kurių ir 1682 m. Vilniaus jėzuitų apaustuvėje lotynų ir lenkų kalbomis išleista knyga „Jėzaus gyvenimo ir kraujo lobynas“ Šie veikalai saugomi Augustinų archyve, kuris priklauso Krokuvos miesto valstybiniam archyvui.
Kitas šaltiniuose fiksuojamas Vilniaus augustinių vyresnysis – Hieronimas Bobowskis, nuo 1681 m. jis darbavosi Varšuvos vienuolyne, turėjo kantoriaus (giedotojo) pareigas, o paskutiniais savo gyvenimo metais iki 1694 m. vadovavo Vilniaus augustinų vienuolynui.

 

Informacija parengta pagal Tojanos Račiūnaitės „Vilniaus Augustinų vienuolyno statinų ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero ir jame buvusių meno kūrinių meotyrinių tyrimų“ medžiagą.