Bene svarbiausi ir iškalbingiausi Vilniaus augustinų bažnyčios interjero ikonografiniai šaltiniai tai Kanuto Rusecko 1847 m. paveikslas „Lietuvaitė su verbomis“, jo paruošiamieji piešiniai ir eskizai bei vėlesnės grafinės kartotės. Kanuto Rusecko užfiksuotas augustinų bažnyčios fasado fragmentas su pro praviras duris matomu bažnyčios interjeru yra vienintelis žinomas šios šventovės vidaus vaizdas. Įsižiūrėjus į Rusecko perteikiamą bažnyčios gilumos vaizdą matyti didžiajame altoriuje kabėjusio Marijos paveikslo siluetas, blausūs jo ikonografinės struktūros kontūrai. Rusecko paveiksle, o ypač eskize ir litografijoje akivaizdu, jog altoriniame paveiksle Švč. Mergelė vaizduota „frontaliai, iki juosmens, kompaktiško silueto, be kūdikėlio ant rankų. Jos rankos yra iškištos iš po apsiausto su platokiaus rankogaliais, o plaštakos sukryžiuotos ant krūtinės (…) Jos galvą puošė karūna su spinduliais“

Kanutas Ruseckas, „Lietuvaitė su verbomis“ 1847 m. LNDM
„Lietuvaitė su verbomis“ paveikslo kartotė litografijoje, LNDM

Informacija parengta pagal Tojanos Račiūnaitės „Vilniaus Augustinų vienuolyno statinų ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero ir jame buvusių meno kūrinių meotyrinių tyrimų“ medžiagą.