Bažnyčios planas, 1857 m. – perdarant į Šv. Andrejaus cerkvę

 

1852 m. carinės valdžios įsakymu augustinų koventas buvo panaikintas, o bažnyčia uždaryta (kai kuriuose šaltiniuose nurodoma, kad pavesta karmelitams). 1857-1859 m. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia pertvarkyta į Šv. Andriejaus cerkvę. Rekonstrukcijos darbams vadovavo Tomas Tišeckis, jis buvo Korolio Podčašinskio mokinys, darbavosi kartu su dviem broliais, nuo 1844 m. dirbo Lietuvos stačiatikių vyskupijos architektu, gyveno Užupuje. Rekonstruojant panaikinti visi bažnyčios vėlyvojo baroko altoriai, sakykla, vargonų choras. Augustinų bažnyčios ir vienuolyno vertybės, interjerą puošę meno kūriniai nuo 1852 iki 1944 m. palaipsnui nyko, buvo perleidžiami kitų istitucijų globon.

Informacija parengta pagal Tojanos Račiūnaitės „Vilniaus Augustinų vienuolyno statinų ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero ir jame buvusių meno kūrinių meotyrinių tyrimų“ medžiagą.