1919 m. bažnyčia gražinta katalikams, tačiau augustinai prie jos neatsikūrė. 1925–1938 m. buvo rūpintasi organizuoti bažnyčios remontą, nes varvėjo stogas, o jokio pastato remonto nebūta nuo XIX a. vidurio, tačiau dėl lėšų stokos buvo nuspręsta šventovės neremontuoti.

Jan Bułhak. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios bokštas nuo misionierių sodų, 1917 m.