Vidaur reiaklų ministras Eimutis Misiūnas ir Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę daugiau nei du dešimtmečius bažnyčia buvo Švietimo ir mokslo ministerijos žinioje, tačiau stovėjo apleista, lėšų jos sutvarkymui vis neatsirasdavo.
2017 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos policijos kapeliono kun. Algirdo Toliato ir vidaus reikalų sistemos bendruomenės iniciatyva, Vilniaus centre, Savičiaus gatvėje esanti Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia perduota Vidaus reikalų ministerijai. Numatoma bažnyčia renovuoti, sukurti multifunkcines erdves, skirtas pareigūnų, tarnautojų mokymams ir sielovadai, meninėms iniciatyvoms. Ketinama istorinę bažnyčią atverti plačiajai visuomenei, bendruomenių veikloms.