Švenčiant Švč Mergelės marijos ramintojos bažnyčios pastatymo 250 metų sukaktį, 2018 m. birželio 8 d. iškilmingai atšventina Vilniaus Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios koplyčia. Bažnyčią perdavus Vidaus reikalų ministerijai čia pradėti rengti koncertai, parodos. Norint vėl pradėti vykdyti Katalikų Bažnyčios religines apeigas bažnyčios pastate, buvo būtinas atšventinimas. Atšventinas tik trečias aukštas, kiti aukštai naudojami kaip multifunkcinis centras Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams ir bendruomenei. Bažnyčios pastato koplyčią, esančią trečiame aukšte atšventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.