Centras gavo Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) akreditaciją ir tapo oficialia organizacija, priimančia savanorius į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. Daugiau informacijos apie programą: https://jrd.lt/savanoryste/jst

Mokymų tema SAVANORYSTĖ – PATIRTIS GALINTI KEISTI GYVENIMĄ (8 ak. val.)

Kartu su programos „Kurk Lietuvai“ ekspertėmis VRM ir LRV 2019-2020 m. buvo kuriama  „Savanorystės skatinimo laboratorija“, skirta viešojo sektoriaus aktyvesnei įtraukčiai į savanoriškas veiklas. Surengtas renginys Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojams  „Savanorystė – neatrastos viešojo sektoriaus galimybės“ Sukurtas „Savanorystės skatinimo laboratorijos“ modelis 2020 m. kovo mėn. buvo perduotas Centrui.

Remiantis šiuo modeliu VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro ekspertai Jūsų organizacijoje ar bendruomenėje gali vesti mokymus, paskatinsiančius Jūs ir Jūsų aplinkos žmones įsitraukti į savanoriškas veiklas.

Mokymų metu bus gilinamasi – Kas yra savanorystė? Jos samprata? Kokios jos rūšys? Kokie savanoriavimo būdai ir naudos?
Auditorija supažindinama su savanorystės galimybėmis visomis prasmėmis (asmeniniam ir profesiniam gyvenimui, bendruomeniškumo stiprinimui ir pan.)

MOKYMŲ LEKTORĖS:

BIRUTĖ KARAKAITĖ – Viena iš „Savanorystės skatinimo modelio” kūrėjų, supažindinsianti su savanorystės sąmprata, jos rūšimis, savanoriavimo būdais, bei pasidalins geraisiais užsienio valstybių savanorstės pavyzdžiais. Kvies į diskusiją apie savanoriavimo naudą.

LINA BLAŽYTĖ – Bendrsyės ir socialinių inovacijų centro direktorė, papasakos apie savo vadovaujamos ir kitų Vilniaus Švc. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios erdvėje veikiančių organizacijų savanorystės pavyzdžius ir pasiekimus šioje srityje.
Skatins Jus pačius ne tik atrasti organizacijas, prie kurių savnoriškų veiklų galima prisijungti, bet ir mokys pastebėti savo aplinkoje esančias problemas, kurias savanoriškomis veiklomis galima paversti galimybėmis. Dalinsis praktiniais patarimais norintiems organizuoti savanorius.