Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia

Bažnyčios pastate III aukšte yra veikianti  koplyčia. Pastato koplyčią aptarnauja Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, joje vykdoma pareigūnų sielovada ir kitos su sielovada susijusios veiklos.

Vadovaudamasis LR vidaus reikalų ministerijos, Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM ir Vilniaus arkivyskupijos 2018 m. sausio 4 d. bendradarbiavimo susitarimu “Dėl Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios valdymo ir naudojimo, Centras užtikrina kad pastate vyktų Katalikų Bažnyčios religinės apeigos.

Šv. Mišios vyksta pirmadiniais ir trečiadieniais 18:00 val. bei sekmadieniais 12:00 valandą.

Kolyčia yprastai apeigų metu talpina apie 300 tikinčiųjų,

Esant karantino apribojimams mišios iš III aukšto transliuojamos į I ir II aukštų sales, kur tikintieji gali dalyvauti apeigose išlaikydami saugius atstumus. Taip pat Šv.Mišiose galite dalyvauti nuotoliniu būdu, stebėdami transliacijas Ramintojos facebook paskyroje .

.

Antro aukšto salė

Talpinanti iki 200 asmenų yra lengvai transformuojama ir pritaikoma įvairios paskirties renginiams. Čia organizuojami edukaciniai užsiėmimai, posėdžiai, pasitarimai,  eksponuojami meno kūriniai, demonstruojami video filmai.  Šeimų patogumui įrengta vaikų erdvė.

  Freskų kambarys

Išskirtinė erdvė, atskleidžianti atrastą XIX a. pradžios klasicistinį Viešpaties Jėzaus koplyčios interjerą, kuris buvo brutaliai suniokotas tarybiniu laikotarpiu.
Erdvė mėgiama kamerinių renginių organizatorių, instaliacijų ir  parodų kūrėjų.

Socialinis restoranas „Pirmas blynas”

Pirmo aukšto salėje šiuo metu įsikūręs socialinis restoranas „Pirmas blynas”.

 

Pirmo aukšto salė

Ypač mėgiama jaunosios kartos menininkų, įvairių festivalių, konferencijų, parodų  organizatorių ieškančių išskirtinės erdvės. Salėje telpa iki 200 žiūrovų, erdvė pasižymi gera akustika.

Lobynas

Nedidelė erdvė, buvęs bažnyčios lobynas, naudojama laikinoms ekspozicijoms, edukaciniams, memorialiniams, projektams.
Turite idėjų ilgalaikiam interaktyviam projektui, susisiekite su mumis.

Įspūdingas pastato rūsių labirintas

Veikiantis kaip menininko Ray Bartkaus šviesos instaliacijos 12RAMių ekspozicijos vieta. Rūsių erdves pamėgę mono spektaklių režisieriai, tai išskirtinė vieta Jūsų kamerinio pobūdžio renginiams.

Informacinis centras
Įvairių renginių ir religinių apeigų metu veikiantis informacijos centras.
Čia galite gauti visą informaciją apie Švč Mergelės Marijos Ramintojos koplyčioje vykstančias apeigas, centro teikiamas paslaugas, įsigyti lankymo bilietus ar paaukoti centro veiklai elektroniniame terminale.