Šioje rubrikoje pristatomos atliktų Švč. Mergelės Marijos Ramintojos pastato tyrimų rerultatų ataskaitos.
Tyrimai atlikti VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM ir BI Kultūros paveldo centro užsakymu:

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO VILNIUJE, SAVIČIAUS G.15, VILNIUJE.
STATINIO KONSTRUKCIJŲ TYRIMŲ AKTAS
2017 m. atliko: UAB „SPKT”

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u.k. 1093) Savičiaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
PAMATŲ IR JŲ PAGRINDŲ KONSTRUKCJŲ TYRIMŲ ATASKAITA
2020 m. atliko: UAB SENAMIESČIO PROJEKTAS

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1093) Savičiaus g. 15, Vilniuje.
ANKSČIAU ATLIKTŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO DARBŲ APIBENDRINIMAS. ISTORINĖ PAŽYMA
2020 m. atliko: Istorikė Indrė Baliulytė

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (Unikalus objekto kodas 1093) pastato Savičiaus g. 15, Vilniuje
ARCHITEKTŪRINIŲ FOTOGRAMETRINIŲ APMATAVIMAI
2020 m. atliko: UAB TERRA MODUS

PAŽYMA APIE ŽVALOMUOSIUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS VILNIAUS AUGUSTINŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOJE IR JOS APLINKOJE.
2020 m atliko: UAB Teisinga orbita

ATKASTŲ MŪRO FRAGMENTŲ ARCHITEKTŪROS TYRIMŲ ATASKAITA
2021 m. atliko: UAB Atodangos

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u.k. 1093) Savičiaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
RŪSIO IR PIRMO AUKŠTO PATALPŲ MŪRO DRĖGMĖS IR UŽTERŠTUMO TYRIMŲ ATASKAITA
2020 m. atliko: UAB SENAMIESČIO PROJEKTAS

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato Savičiaus g. 15, Vilniuje,
III GEOTECHNINĖS KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA
2020 m. atliko: UAB GEOTESTUS

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u.k.1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, PRIEANGIO, PRIENAVIO, VARGONŲ CHORO POLICHROMIJOS TYRIMŲ ATASKAITA
2020 m. atliko: IĮ ARCEAODOMUS

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u.k.1093) Savičiaus g. 15, Vilnius
INTERJERO POLICHROMIJOS TYRIMŲ ATASKAITA
2021 m. atliko: UAB PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

https://drive.google.com/drive/folders/1xHk92fwFBbi4xqjYQ-YijOwEQCvp-Qg_

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u.k.1093) Savičiaus g. 15, Vilnius
FASADŲ POLICHROMIJOS TYRIMŲ ATASKAITA
2020 m. atliko: UAB PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u.k.1093) Savičiaus g. 15, Vilnius
ARGITEKTŪROS TYRIMŲ ATASKAITA
2021 m. atliko: UAB PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS

Vilniaus Augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u.k.1093)
INTERJERO IE JAME BUVUSIŲ MENO KŪRINIŲ MENOTYRINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA
2020 m. atliko: Dr. Tojana Račiūnaitė