Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis projektas
Mokslinė konferencija „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios ansamblis: istorija ir ateities vizijos

Projekto vykdytojas: VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras;
Partneriai: VšĮ „Ramintoja“, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas.

Projekto tikslas: 2021 m. Europos paveldo dienų „Įtraukiantis paveldas“ renginio – tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios ir augustinų vienuolyno ansamblio istorijai ir šiandienos perspektyvoms surengimas.

Projekto aprašymas : Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato tvarkymo ir atvėrimo visuomenei procesas 2019 m. buvo įvertintas Europos Komisijos, kaip socialinė inovacija paveldosaugoje – įtraukianti skirtingas socialines grupes į kultūros paveldo vertybių gelbėjimą, vystant dialogą ir partnerystę, Ši iniciatyva įtraukta į XXI a. Europos paveldo strategijos „Auksinę gerųjų praktikų kolekciją”.

Pastaraisiais metais toliau sutelktai ir nuosekliai ruošiantis pastato rekonstrukcijai, atsigręžta į trūkstamą mokslinį pagrindą. Amžių bėgyje bažnyčios pastatas, išgyvenęs įvairių religinių konfesijų pasikeitimus, buvusių bažnytinių meno vertybių išblaškymą, istorines negandas, 1962 m. buvo paverstas 3-jų aukštų „Glavkoopchoztorg“ maisto sandėliu, kuriame įrengtos dvi gelžbetoninės perdangos, krovininis liftas bei kitos pagalbinės patalpos. Nepriklausomybės periodu pastatas ėjęs per įvairių institucijų rankas, daugiau nei 20 metų buvo uždarytas. Galimai dėl tokios sudėtingos situacijos, bei šaltinių buvimo įvairiose šalyse (Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir kt.) tyrinėjimai, susiję su šiuo kompleksu buvo labai fragmentiški.

2020 m. suburti įvairių sričių mokslininkai vykdė platų spektrą tyrimų – istorijos, architektūros, menotyros, pastato polichromijos ir kt.  Šis procesas parodė, kad kiekvienas tyrimas pateikia ne tik naujų faktų, bet ir hipotezių, kurias galima pagrįsti ar atmesti tik bendradarbiaujant įvairių šalių ir sričių mokslininkams. 

Projekto metu planuojama surengti tarptautinę mokslinę konferenciją (lietuvių ir anglų kalbomis), skirtą Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios ir augustinų vienuolyno ansambliui, jo istorijai ir šiandienos perspektyvoms. Siekiama atrasti tiriamo komplekso praeitį ir ateitį jungiančias gijas, nagrinėti jo paveldą istoriniu, socialiniu, liturginiu, menotyriniu ir kitais aspektais, dalyvauti konferencijoje kviečiami įvairių sričių mokslininkai, tyrėjai, restauratoriai. Konferencijos metu diskutuosime ir apie šiuolaikinių technologijų panaudojimą  paveldo pažinimui ir populiarinimui, pristatysime virtualios realybės patirčių kūrimo procesą.

Konferencija vyks rugsėjo 24-25 dienomis, kaip vienas iš 2021 m. Europos paveldo dienų „Įtraukiantis paveldas“ renginių. Planuojama konferencijos apimtis apie 15 pranešimų. Konferencija skirta ne tik akademinei bendruomenei (mokslininkams, studentams), bet ir paveldosaugos, kultūros paveldo objektų įveiklinimo specialistams bei plačiajai visuomenei, besidominčiai Vilniaus miesto istorija. Tikimasi, jog gyvai konferenciją stebės apie 50 asmenų, konferencija su vertimu bus transliuojama internetu, jos įrašas talpinamas organizatorių interneto puslapiuose ir socialinių tinklų paskyrose, YouTube kanale. Konferencijos organizatoriai garantuos saugias lankymosi sąlygas, priklausomai nuo tuo metu būsiančios pandeminės situacijos, renginys galimas rengti ir naudojant nuotolinį dalyvavimą.

Įgyvendinimo trukmė: 3 mėnesiai: nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. 1 d. iki 2021 m. saplio mėn. 31 d.

Projekto finansavimas:
Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministrijos lėšos: 3 750, 00 Eur
Lenkijos instituto Vilniuje lėšos: 500,00 Eur
VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro lėšos bei rėmėjų indėlis formuojamas
Bendra projekto vertė bus skelbiama projekto pabaigoje.

Kontaktinė informacija:
Projekto vadovė Lina Blažytė;
Adresas: VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras   Savičiaus g. 15, LT- 01127, Vilnius;
Telefono numeris: +370 609 97911
Elektroninis paštas: lina.blazyte@vrm.lt

Konferencijos programa rengiama.