Migracijos krizės akivaizdoje vis dažniau socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje susiduriame su nuomonėmis, jog Europa nesusidorojo su imigrantų antplūdžiu ir integracijos procesas abejotinas. Konferencijos metu norime išgirsti Vokietijos bendruomenių ir organizacijų istorijas iš pirmų lūpų. Todėl pakvietėme savo patirtimi pasidalinti žmones aktyviai įsitraukusius į bendruomeninę imigrantų įtrauktį skirtingose Vokietijos vietovėse, – nuo sostinės iki mažų miestelių.

Kokį kitataučių integracijos kelią rinktis Lietuvoje, priklauso tik nuo mūsų, todėl mums labai svarbu apie tai kalbėtis, išmokti analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją. Siūlyti savo bendruomenėms tinkančius bendro, taikaus ir produktyvaus sąmbūvio būdus.

Konferencijos tikslas – Iš pirmų lūpų išgirsti informaciją apie Vokietijoje vykstančias užsieniečių integracijos bei vietinių bendruomenių įtraukties praktikas, užduoti klausimus, diskutuoti su pranešėjais, analizuoti ir patiems kurti savo kelią.

2021 lapkričio 12 d.
Vieta: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato II a.,
Savičiaus g. 15, Vilnius, LT 01127. (Atvykusiems yra galimybė pasistatyti automobilį aikšelėje).

Programa:

Konferencijos programa susideda iš dviejų dalių:

I Tiesioginiai video pranešimai iš Vokietijos (su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą). galimybė užduoti klausimus ir diskutuoti su pranešėjais.

II Kūrybinės dirbtuvės gyvai dalyvaujantiems Lietuvos bendruomenių atstovams.
Jų metu konferencijos dalyviai grupėse ieškos mūsų visuomenei tinkančių metodų, būdų ir priemonių, kaip bendruomenėse suaktyvinti kitataučių integraciją, vietinių žmonių įsitraukimą.

Konferencijos moderatorė
– Viktorija Bražiūnaitė. Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė.

10:30 – 11:00 Registracija ir kava;
11:00 – 11:15 Sveikinimo kalbos ir susipažinimas

Pranešimai:

11:15 – 11:50 Alexandra Haas
Pabėgėlių integravimas į kaimo bendruomenes per švietimą – Rhineland‘o patirtys.
(Integrating refugees in rural communities through education – Rhineland experience).  

11:50 – 12:10 Aptarimas

12:10 – 12:40 Dorothee Frey-Burghardt
“Vienybė įvairovėje – įvairovė vienybėje“ Apmąstymai bei 14 metų savanoriško darbo patirtis mažame Bavarijos mieste, Vokietijoje.  (“Unity in Diversity – Diversity in Unity” – Reflections on and Experiences from 14 Years’ Voluntary Work in a Small Town in Bavaria/Germany).

12:40 – 13:00 Aptarimas

13:00 – 13:40 Ben Eberle
Imigrantų integracija ar dalyvavimas visuomenėje? Kaip mes kuriame bendrą atsakomybę vietiniame lygmenyje.  (Integration of immigrants or participation in society? How do we create common ownership at a local level.)

13:40 – 14:00 Aptarimas

14:00 – 15:00 Kūrybinės dirbtuvės

Dirbtuvių grupėse pagalbininkai:
Inga Rancova, VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Visi skirtingi visi lygūs programos vadovė
Tim van Vijk, MB “Pirmas blynas” steigėjas
Veronika Mačinskaitė, Maltos ordino pagalbos tarnybos civilinės saugos koordinatorė
Lina Blažytė, VšĮ Bendrsytės ir socialinių inovacijų centro direktorė.

Po konferencijos dalyviams siūlome papietauti Ramintojos bažnyčios pastato I aukšte veikiančiame socialiniame restorane „Pirmas Blynas“.

Alexandra Haas dirbo Bonos ir Remageno universitetuose, prieš pradėdama eiti suaugusiųjų švietimo centro „vhs Rhein-Sieg“ katedros vedėjos pareigas Vokietijoje. Alexandra yra atsakinga už programą “Mokytojų rengimas ir skaitmeninimas” bei vadovauja kalbos egzaminų centrui.

Dorothee Frey-Burghardt Herrsching prie Ammersee miestelio Bavarijoje gyventoja. Savanoriaujanti jau 20 metų. Aukštutinės Bavarijos vyriausybės du kartus apdovanota už miestelyje gyvenančių įvairių tautų žmonių integraciją bendruomenėje. Yra ištikima tokioms vertybėms kaip: pagarba įvairioms kultūroms, tarpusavio supratimui ir mokymuisi, harmonijai bei taikai tarp žmonių.

Benas Eberle Gimė JAV,studijuodamas sociologiją Vokietijoje, įsitraukė į migracijos ir valstybių senėjimo procesų analizę. Nuo 1994 m. vadovauja imigrantų konsultavimo ir gynimo centrui Berlyno Kreuzberge. Nuo to laiko centras tapo novatorišku informavimo, švietimo ir bendruomenės centru, padedančiu šeimoms, atvykusioms į Vokietiją iš kitų šalių įsilieti į visuomenę ir pilnavertį gyvenimą.

Dalyvavimas konferencijoje su galimybių pasu. Registracija į renginį https://forms.gle/NVvgf7hrMf6dzx1y8

Konferenciją organizuoja:

VšĮ Bendrsytės ir socialinių inovacijų centras, interneto platforma www.livelithuania.net