VŠĮ BENDRSYTĖS IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS - Aktyvus vidaus reikalų sistemos darbuotojų bendruomenę ir visuomenę telkiantis, socialiai orientuotas dvasinės bendrystės ir socialinių inovacijų centras.

MŪSŲ MISIJA - Stiprinti vidaus reikalų sistemos darbuotojų bendruomeniškumą, socialinę integraciją ir dvasinę bendrystę.

2020

VRM Medicinos centro užsakymu Centras VRM darbuotojų ir veteranų  sveikos gyvensenos skatinimui parengė Sveikos gyvensenos video mokymų ciklą.

Įgyvendintas projektas „Kūrybinės dirbtuvės: Bendrystės ir socialinių inovacijų hub’as

„Ramintojos” pastate“.

Sukurta pirmoji interneto platfoma Lietuvoje gyvenantiems imigrantams lietuvių, anglų, rusų farsi ir arabų kalbomis www.livelithuania.net

Kuriant virtualų prieš 200 metų  buvusį Švč. Mergelės marijos ramintojos pastato interjerą įgyvendintas projektas “Suniokotos Viešpaties Jėzaus koplyčios sugrįžimas”

Bendradarbiaujant su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie LR VRM pavyko ne tik sėkmingai parengti ir pateikti investicijų projektą Valstybės investicijų programai, iš kurios per 2020-2024 planuojama gauti daugiau nei 6,6 mln. Eur pastato rekonstrukcijai ir pritaikymui Centro veiklai.  Telkiant įvairių programų finansavimą 2020 m. buvo atlikti visi kultūros paveldo objekto rekonstrukcijai reikalingi pastato tyrimai.

2019

2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda VRM įkurtas Bendrsytės ir socialinių įnovacijų centras

Menininko Ray Bartkaus su Ramintojos savanoriais sukurta ir pastato rūsiuose atidaryta pirmoji Lietuvoje nuolatinė šiuolaikinio sakralinio meno ekspozicija bažnyčios erdvėse „12RAMių“.

Migrantų dienai skirtas imigrantų buities kultūrą ir kulinariją pristatantis renginys

„TAUTŲ KIEMAS“

Pirmasis pasaulyje saugaus eismo hackathonas #SAFETYthon 

2019 m. gruodį  VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centrui  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  pagal panaudos sutartį valdyti ir naudotis buvo perduotas, valstybei nuosavybės teise priklausantis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastatas, esantis Savičiaus g. 15, Vilniuje.